Enkele maanden geleden werden wij gevraagd door Eten Over? Regio Bernheze om mee te denken over het begrip Klinikastjes en hoe dit te realiseren binnen Bernheze.

Meerdere vergaderingen online volgden, waarin alle dorpskernen vertegenwoordigd werden door 1 of meerdere mensen vanuit de daar aanwezige burgerinitiatieven. De vergaderingen werden geleid door WIJ, HEESCH in nauwe samenwerking met Eten Over? Regio Bernheze.

Al snel werden een aantal zaken duidelijk. Zaken, die landelijk een probleem vormen. Waar al onderzoek naar gedaan is en dus goed onderbouwd het belang van zo’n kastje kan motiveren.

Jonge meiden, die iedere maand tijdens hun menstruatie niet naar school gaan. Omdat ze zich niet lekker voelen? NEE… omdat door armoede er geen geld is voor maandverband of tampons.

Mensen die sociale contacten uit de weg gaan. Omdat ze hier geen zin in hebben? NEE… omdat het geld ontbreekt voor de noodzakelijke, volgens de regels te dragen mondkapjes.

Verder zullen WIJ proberen het kort te houden. Er is binnen de groep mensen, die leven in armoede in het algemeen niet tot nauwelijks financiële ruimte om de noodzakelijk hygiëne en verzorgingsproducten te kopen.

WIJ gaan ons hier HART voor maken!

Doel van het kastje is om mensen tijdelijk te ondersteunen. Hierdoor inzicht en een ingang tot hulp te creëren. Van hier uit mensen aanzetten tot structurele oplossingen, waarbinnen zij zelfredzaam worden.

Op dit moment wordt het plan nog verder uitgewerkt… Wordt vervolgd.