WIJ, HEESCH… OMDAT ER VOLOP WERK AAN DE WINKEL IS.

Wie is tegenwoordig niet druk? Zo druk, dat we de mensen om ons heen weleens lijken te vergeten. Het aantal mensen die gevoelens van eenzaamheid kennen is groter dan ooit. Zo wordt gesteld dat 30% van de Heeschenaren soms tot regelmatig met deze gevoelens geconfronteerd wordt. Daarbij gaat het om jong en oud. Een serieus maatschappelijk probleem dat ons dus allen kan overkomen.

Stichting WIJ, HEESCH bestaat uit vrijwilligers die er werk van maken. Die wegen en middelen zoeken om mensen op een positieve en energieke wijze te verbinden, kortstondig of soms zelfs langdurig. Dat gebeurt doordat een vrijwilliger aanbiedt dat iemand meegaat tijdens de beoefening van zijn hobby of werk, opleiding. Het kan ook een speciale introductiemiddag bij een bepaalde vereniging of instantie zijn (sport- of muziekvereniging, school of bijvoorbeeld De Eijnderic) of een wandeltocht of een samenkomst bij een bedrijfsrondleiding. WIJ, HEESCH biedt doorlopend initiatieven aan zodat iedereen die zich ertoe geroepen voelt mee kan doen.

VOOR WIE

WIJ, HEESCH dat zijn wij allemaal. Iedereen kan bijdragen aan de doelstelling van een vitale leefomgeving.

Ben je bereid om als vrijwilliger bij te dragen, dan meld je gauw aan. Het hoeft je helemaal niet veel tijd te kosten, want het is al geweldig als je iemand een dag(deel) mee kunt nemen naar jouw hobby of werk, opleiding. Een hobby, werk of opleiding dat jijzelf misschien al de gewoonste zaak van de wereld vindt, maar voor een buitenstaander wel degelijk verrassend en/ of inspirerend. En laten we eerlijk zijn; het is toch hartstikke leuk om een andere bij te praten over jouw passie? 

Wil jij als deelnemer leuke dingen meemaken; geef je eveneens op. Zo kan je bij voorbeeld gekoppeld worden aan een andere Heeschenaar met een leuke, boeiende hobby of baan. Zo verzeker je jezelf van een leuk uitje en word je geïnformeerd en geïnspireerd. Misschien zet het je wel op een heel nieuw pad. En op z’n minst gezegd heb je even iets bijzonders meegemaakt. Want hoe vaak krijg je de kans om zomaar een kijkje in de keuken van een ander te krijgen?!

En vertegenwoordig jij een bedrijf , vereniging of school en heb je een idee hoe jullie bij kunnen dragen? Mooi, dan geef dat ook zeker even door. Want misschien kun je voor meerdere mensen bedrijfsbezoeken inplannen of een introductiemiddag organiseren. Wellicht heb je heel andere ideeën. Allemaal leuk en goed. Laat het ons weten!

VERENIGINGEN

Er heerst veel eenzaamheid in de wereld. Zo ook in Heesch. Maar liefst één op de drie Heeschenaren voelt zich regelmatig tot doorlopend niet verbonden, want dat is wat eenzaamheid betekent. Er wordt een emotionele band met anderen gemist, of op z’n minst gezegd, heeft men minder contact met anderen dan door de betrokkene gewenst. Het is een persoonlijke ervaring, die men doorgaans niet ‘aan de grote klok hangt’. Daarmee is het een verborgen probleem. Begrijpelijk, maar ook verdrietig. Want als zoveel mensen deze gevoelens van eenzaamheid ervaren, dan is het toch ook logisch dat we er met z’n allen werk van maken?

Stichting WIJ, HEESCH neemt daarom volop initiatieven om Heeschenaren met elkaar in verbinding te brengen. Niet alleen voor mensen die gevoelens van eenzaamheid ervaren, maar juist ook om eenzaamheid te voorkomen. Zo willen wij maximaal bijdragen aan de vitale leefomgeving. Dat doen we op nuchtere en betrokken wijze. En vooral door leuke dingen te bedenken en uit te voeren. Dit doen we in nauw contact met reeds bestaande organisaties die zich ook inspannen rondom hetzelfde thema.

VRAAG & AANBOD

Gevraagd

Ingevuld

Aangeboden

WAAR MOET IK ZIJN?

De locatie om je aan te melden:
Aanmelden kun je online doen via info@wijheesch.nl. Geef daarbij duidelijk je naam, adres en telefoonnummer door. Bij voorkeur vermeld je ook al of je als vrijwilliger (je kunt iemand mee op pad nemen) of als deelnemer (je wilt graag met iemand in contact komen) reageert. Bellen kan ook: 06 -12997409.

De locatie waar e.e.a. zal plaatsvinden:
Stichting WIJ, HEESCH brengt mensen met elkaar in verbinding. In de basis koppelen we een Heeschenaar (vrijwilliger) aan een andere Heeschenaar (deelnemer). Die koppeling geschiedt op basis van een gezamenlijke interesse (hobby of werk), doorgaans op de locatie van de vrijwilliger (zijn werklocatie, waar deze diens hobby uitoefent of weer een andere plek).